0

6th Standard செல்லின் அமைப்பு

செல்லின் அமைப்பு பற்றிய வினாக்கள் : Question and Answers 1. உயிரினங்களின் அடிப்படை அலகு? செல் 2. செல்லைக் கண்டறிந்தவர்? இராபர்ட் ஹூக்(1665) 3. செல்லின் உட்கருவை கண்டறிந்தவர்? இராபர்ட் ப்ரெளன் 4. முழுமையான செல்? யூகேரியாட்டிக் செல் 5. செல்லின் பாதுகாவலன்? பிளாஸ்மா படலம் 6. சைட்டோபிளாசம் மற்றும் செல்லின் உட்கருவை உள்ளடக்கியது? புரோட்டோபிளாசம் 7.… Continue Reading

0

6th Standard உணவு முறைகள்

உணவு முறைகள் பற்றிய வினாக்கள் : Question and Answers 1.உடலுக்கு ஆற்றலை அளிப்பது? கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கொழுப்பு 2. உடலுக்கு வளர்ச்சி அளிப்பது? புரதம் 3. உடலியல் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துவது? வைட்டமின்கள் 4. உடலியக்க செயல்களை ஒழுங்குபடுத்து? தாது உப்புகள் 5.உடலில் உணவை கடத்துவது மற்றும் உடல் வெப்பத்தை ஒழுங்குபடுத்துவது? நீர் 6. தர்பூசணியில் உள்ள நீரின்… Continue Reading

0

6th Standard தாவரங்களின் உலகம்

தாவரங்களின் உலகம் பற்றிய வினாக்கள் : Question and Answers 1.மருத்துவ குணம் நிறைந்த தாவரங்கள் ————- என அழைக்கப்படுகின்றன. மூலிகைகள் 2. மஞ்சள் காமாலை நோயைத் தீர்ப்பது ? கீழாநெல்லி 3. கிருமி நாசினி மற்றும் வயிற்றுப் பூச்ச்சியை நீக்குவது? வேம்பு 4. வாய்புண்ணைக் குண்ப்படுத்துவது? நெல்லி 5. சளி, கோழையை அகற்றி காய்ச்சலை குணப்படுத்துவது? துளசி 6.… Continue Reading

0

TNPSC TAMIL QUESTIONS AND ANSWERS III

TNPSC TAMIL QUESTIONS AND ANSWERS 1. பாம்பாட்டிச் சித்தர் என்பது என்ன ? இலக்கண காரணப்பெயர் 2. ஜக்கிய நாட்டு அவையின் யுனஸ்கோ விருது பெரியருக்கு வழங்கிய ஆண்டு ? 1970 3. பெரியாருக்கு அஞ்சல் தலை வெளியிட்ட ஆண்டு? 1978 4. நாடாகு ஒன்றோ,காடாகு ஒன்றோ இடம் பெறும் நூல்? புறநானூறு(ஒளவையார்) 5.… Continue Reading

0

சில முக்கிய அறிவியல் கருவிகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள்

சில முக்கிய அறிவியல் கருவிகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் அறிவியல் கருவிகள் பயன்பாடுகள் அம்மீட்டர் (Ammeter):  மின்னோட்டத்தின் வலிமையை அளக்க உதவுவது அலிமோ மீட்டர் (Anemometer):  காற்றின் வேகமும், வீசும் திசையும் அளந்தறிய உதவும் காற்று வீச்சளவி. ஆடியோ மீட்டர் (Audiometer):  கேள்வித் திறனை அளக்க உதவும் கேளொலி அளவி. ஆல்டி மீட்டர் (Altimeter):  குத்துயரங்களை அளக்க… Continue Reading

0

TNPSC TAMIL QUESTIONS AND ANSWERS II

TNPSC TAMIL QUESTIONS AND ANSWERS 1. இராமலிங்க அடிகளார் பிறந்த ஊர்? மருதூர் 2. திருக்குறளில் அன்புடைமை என்னும் அதிகாரத்தில் வரும் குறளின் எண்ணிக்கை ? 10 3. உ.வே.சா பிறந்த மாவட்டம் ? திருவாருர் மாவட்டம் 4. உ.வே.சா பதிப்பித்த அந்தாதி நூல்களின் எண்ணிக்கை? 3 5. உ.வே.சா பதிப்பித்த உலா நூல்களின்… Continue Reading

0

தனிமங்களின் பட்டியல்/list of elements of the periodic table

தனிமங்களின் பட்டியல் : குறி தனிமம் H              நீரியம் He ஈலியம் Li லித்தியம் Be பெரிலியம் B போரான் C கரிமம் N நைட்ரசன் O ஆக்சிசன் F புளோரின் Ne நியான் Na சோடியம் Mg மக்னீசியம் Al அலுமினியம் Si சிலிக்கான் P பாசுபரசு S கந்தகம் Cl குளோரின் Ar… Continue Reading

0

TNPSC TAMIL QUESTIONS AND ANSWERS

TNPSC TAMIL QUESTIONS AND ANSWERS: 1. உவமையால் விளக்கப்படும் பொருள்: பொதிற்கொள் பூமணம் போல A. மணம் வீசுதல் B. வெளிப்படுதல் C. மறைந்திருத்தல் D. இணைதல் Answer : B. வெளிப்படுதல் 2. உரிய பொருள் தரும் தொடரைத் தேர்வு செய்க: கா A. காடு B. சோலை C. ஆறு D.… Continue Reading

0

தமிழ் அறிஞர்கள் பற்றிய வினாக்கள்

தமிழ் அறிஞர்கள் பற்றிய வினாக்கள் : 1. ஓவியம் செய்வோம் நல்ல ஊசிகள் செய்வோம் என கூறியவர் ? பாரதியார் 2. உண்மைகள் சொல்வோம் பல வண்மைகள் செய்வோம் என கூறியவர்?  பாரதியார் & சுல்லிதாசன் 3. கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு என புகழ்ந்தவர் ? பாரதியார் 4. குதிரை வண்டியில் உயிருக்கு பெண்மணிக் குழந்தை… Continue Reading

0

இயற்பியல் விதிகளில் முக்கியமான அடிப்படை விதிகள்

இயற்பியல் விதிகளில் முக்கியமான அடிப்படை விதிகள் அவகோட்ரா எண் சம கனஅளவுள்ள வாயுப் பொருட்கள் சம அளவிலான வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்துடன் காணப்படும்போது அவை சம அளவிலான மூலக்கூறு எண்களைப் பெற்றிருக்கும். கரும் பொருட்களின் கதிர்வீச்சு  கரும் பொருட்கள் வெப்பம் அல்லது கதிர்வீச்சினை மற்ற நிறப் பொருட்களை விட எளிதில் உட்கவர்கின்றன. கொதிநிலையில் ஏற்படும் மாற்றம்… Continue Reading