0

6th Standard செல்லின் அமைப்பு

செல்லின் அமைப்பு பற்றிய வினாக்கள் : Question and Answers 1. உயிரினங்களின் அடிப்படை அலகு? செல் 2. செல்லைக் கண்டறிந்தவர்? இராபர்ட் ஹூக்(1665) 3. செல்லின் உட்கருவை கண்டறிந்தவர்? இராபர்ட் ப்ரெளன் 4. முழுமையான செல்? யூகேரியாட்டிக் செல் 5. செல்லின் பாதுகாவலன்? பிளாஸ்மா படலம் 6. சைட்டோபிளாசம் மற்றும் செல்லின் உட்கருவை உள்ளடக்கியது? புரோட்டோபிளாசம் 7.… Continue Reading

0

6th Standard உணவு முறைகள்

உணவு முறைகள் பற்றிய வினாக்கள் : Question and Answers 1.உடலுக்கு ஆற்றலை அளிப்பது? கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கொழுப்பு 2. உடலுக்கு வளர்ச்சி அளிப்பது? புரதம் 3. உடலியல் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துவது? வைட்டமின்கள் 4. உடலியக்க செயல்களை ஒழுங்குபடுத்து? தாது உப்புகள் 5.உடலில் உணவை கடத்துவது மற்றும் உடல் வெப்பத்தை ஒழுங்குபடுத்துவது? நீர் 6. தர்பூசணியில் உள்ள நீரின்… Continue Reading

0

6th Standard தாவரங்களின் உலகம்

தாவரங்களின் உலகம் பற்றிய வினாக்கள் : Question and Answers 1.மருத்துவ குணம் நிறைந்த தாவரங்கள் ————- என அழைக்கப்படுகின்றன. மூலிகைகள் 2. மஞ்சள் காமாலை நோயைத் தீர்ப்பது ? கீழாநெல்லி 3. கிருமி நாசினி மற்றும் வயிற்றுப் பூச்ச்சியை நீக்குவது? வேம்பு 4. வாய்புண்ணைக் குண்ப்படுத்துவது? நெல்லி 5. சளி, கோழையை அகற்றி காய்ச்சலை குணப்படுத்துவது? துளசி 6.… Continue Reading

0

சில முக்கிய அறிவியல் கருவிகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள்

சில முக்கிய அறிவியல் கருவிகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் அறிவியல் கருவிகள் பயன்பாடுகள் அம்மீட்டர் (Ammeter):  மின்னோட்டத்தின் வலிமையை அளக்க உதவுவது அலிமோ மீட்டர் (Anemometer):  காற்றின் வேகமும், வீசும் திசையும் அளந்தறிய உதவும் காற்று வீச்சளவி. ஆடியோ மீட்டர் (Audiometer):  கேள்வித் திறனை அளக்க உதவும் கேளொலி அளவி. ஆல்டி மீட்டர் (Altimeter):  குத்துயரங்களை அளக்க… Continue Reading

0

தனிமங்களின் பட்டியல்/list of elements of the periodic table

தனிமங்களின் பட்டியல் : குறி தனிமம் H              நீரியம் He ஈலியம் Li லித்தியம் Be பெரிலியம் B போரான் C கரிமம் N நைட்ரசன் O ஆக்சிசன் F புளோரின் Ne நியான் Na சோடியம் Mg மக்னீசியம் Al அலுமினியம் Si சிலிக்கான் P பாசுபரசு S கந்தகம் Cl குளோரின் Ar… Continue Reading

0

தமிழ் அறிஞர்கள் பற்றிய வினாக்கள்

தமிழ் அறிஞர்கள் பற்றிய வினாக்கள் : 1. ஓவியம் செய்வோம் நல்ல ஊசிகள் செய்வோம் என கூறியவர் ? பாரதியார் 2. உண்மைகள் சொல்வோம் பல வண்மைகள் செய்வோம் என கூறியவர்?  பாரதியார் & சுல்லிதாசன் 3. கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு என புகழ்ந்தவர் ? பாரதியார் 4. குதிரை வண்டியில் உயிருக்கு பெண்மணிக் குழந்தை… Continue Reading

0

இயற்பியல் விதிகளில் முக்கியமான அடிப்படை விதிகள்

இயற்பியல் விதிகளில் முக்கியமான அடிப்படை விதிகள் அவகோட்ரா எண் சம கனஅளவுள்ள வாயுப் பொருட்கள் சம அளவிலான வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்துடன் காணப்படும்போது அவை சம அளவிலான மூலக்கூறு எண்களைப் பெற்றிருக்கும். கரும் பொருட்களின் கதிர்வீச்சு  கரும் பொருட்கள் வெப்பம் அல்லது கதிர்வீச்சினை மற்ற நிறப் பொருட்களை விட எளிதில் உட்கவர்கின்றன. கொதிநிலையில் ஏற்படும் மாற்றம்… Continue Reading

0

முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளும் கண்டுபிடித்தவர்களும்

முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளும் கண்டுபிடித்தவர்களும் : கண்டுபிடிப்பு என்பது எளிய வார்த்தை தான். ஆனால் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிப்பது என்பது எளிமையான காரியம் கிடையாது. உலகில் இல்லாத, புதியதாய் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பொருள், வழிமுறை அல்லது தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிப்பாக கூற முடியும். அப்படி சில முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளும் அதனை கண்டறிந்தவர்களும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. போட்டி தேர்வுகளுக்கு உதவும் வகையில்… Continue Reading

0

மனித உடல் அமைப்பு மற்றும் இயக்கம்

மனித உடல் அமைப்பு மற்றும்  இயக்கம் அனைத்து உயிரினங்களும் சிறப்பான உடல் அமைப்பினைப் பெற்றுள்ளன. மனித உடல் குறிப்பிட்ட வடிவம் மற்றும் செயல்பாடுகளுடன் கூடிய சிறப்பு அமைப்பைப் பெற்றுள்ளது. அனைத்து உறுப்புகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒருங்கிணைந்து செயல் புரிகின்றன. தோல் நமது உடலின் மிக கனமான உறுப்பாகும். நம் உடல் எடையில் ஏறக்குறைய 7 கிலோ… Continue Reading

0

7th Std TN Samacheer Kalvi NEW Books PDF Download:

7th Std TN Samacheer Kalvi NEW Books PDF Download: ஒவ்வொரு ஆண்டும் TNPSC, TRB, TNUSRB, RRB போன்ற  பல்வேறு பதவிகளுக்கான  பல அறிவிப்புகளை, அந்தந்த துறைச்சார்ந்த தேர்வாணையம் வெளியிடுகிறது. இந்த தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் அதற்குரிய பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் தயாராவதற்கு ஏற்ற வகையில் 6ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை… Continue Reading