0

முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளும் கண்டுபிடித்தவர்களும்

முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளும் கண்டுபிடித்தவர்களும் : கண்டுபிடிப்பு என்பது எளிய வார்த்தை தான். ஆனால் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிப்பது என்பது எளிமையான காரியம் கிடையாது. உலகில் இல்லாத, புதியதாய் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பொருள், வழிமுறை அல்லது தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிப்பாக கூற முடியும். அப்படி சில முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளும் அதனை கண்டறிந்தவர்களும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. போட்டி தேர்வுகளுக்கு உதவும் வகையில்… Continue Reading

0

TNUSRB PC Constable/ Taluk SI Exam Model Question Paper psychology – Test 4

TNUSRB PC Constable/ Taluk SI Exam Model Question Paper psychology 1)ரூ.80-ல் ரூ.48 என்பது எவ்வளவு சதவீதம்?       ANS: 60%  2)44-ல் 25 சதவீதம் காண்க?       ANS: 11% 3)64 என்பது ஒரு எண்ணின் 8 சதவீதம் எனில் அந்த எண் யாது?        ANS: 800 4)ஒரு பொருளின்… Continue Reading

0

TNUSRB PC Constable/ Taluk SI Exam Model Question Paper psychology – Test 3

TNUSRB PC Constable/ Taluk SI Exam Model Question Paper psychology 1)அலுவலகத்தில் உள்ள ஆண், பெண் பணியாளர்களின் விகிதம் 6:5 அவற்றில் 20%, 10% முறையே அதிகரித்தால் கிடைக்கும் புதிய விகிதம் என்ன?       ANS:8:6 2)ஒருவர் தன் தாயை விட 25 வயது குறைவானவர் அந்த நபரின் வயது 24 எனில்… Continue Reading

0

TNUSRB PC Constable/ Taluk SI Exam Model Question Paper psychology – Test 2

TNUSRB PC Constable/ Taluk SI Exam Model Question Paper psychology 1)ஓர் எண்ணில் 30 சதவீதம் அதே எண்ணிக்கை 3/5 விட குறைவு எனில் அந்த எண் என்ன?     A)50             B)25            C)36               D)49   2)ஓர் தொழிற்சாலையில் உள்ள தொழிலாளர்களின் சராசரி ஊதியம் 60ரூ அதில் 2 பேரின் சராசரி ஊதியம்… Continue Reading

0

TNUSRB PC Constable/ Taluk SI Exam Model Question Paper psychology – Test 1

TNUSRB PC Constable/ Taluk SI Exam Model Question Paper psychology 1)18 கிராம் என்பது 7.2 கிலோகிராமில் எத்தனை சதவீதம் உள்ளது எனக் காண்க:      A)0.5%          B)0.25%          C)0.75%           D)0.40% 2)ஒரு புத்தகத்தின் விலை 30% குறைக்கப்பட்டு சில நாட்களுக்கு பிறகு 30% உயர்த்தப்பட்டது எனில் இறுதியாக எவ்வளவு சதவீதம் குறைவு… Continue Reading

0

TN Police Exam Model Questions Set 1

TNUSRB_constable_si_exam_test

TN Police Exam Model Questions Set 1 Model Question Paper For Police Exam தமிழ்நாடு காவல் துறையில் சார்பு ஆய்வாளர், இரண்டாம் நிலைக் காவலர்(Constable Exam) சிறைக்காவலர்(Jail Waarden Exam) மற்றும் தீயணைப்புக்காவலர்(Fireman Exam) பதவிகளுக்கான காலிப்பணியிடங்கள் ஆண்டு தோறும் தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் மூலம் நிரப்பபடுகிறதுதமிழ்நாடு காவல் துறை இரண்டாம் நிலைக் காவலர் தேர்வு… Continue Reading

0

TNUSRB PC Constable/ Taluk SI Exam Model Question Paper – Test 10

இரண்டாம் நிலை காவலர் மற்றும் சார்பு ஆய்வாளர் பணிக்கான Test 10 ஆதவன் அகாடமி வழங்கும் இரண்டாம் நிலை காவலர் (pc constable) மற்றும் சார்பு ஆய்வாளர் (taluk si) பணிக்கான தேர்வு நிலை 10-யை எழுதி பயிற்சி பெற்று பயனடையுங்கள். இந்த Testயை பயிற்சி செய்யும் வகையில் PDF வடிவில் கீழேயுள்ள லிங்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.… Continue Reading

0

TNUSRB PC Constable/ Taluk SI Exam Model Question Paper – Test 9

இரண்டாம் நிலை காவலர் மற்றும் சார்பு ஆய்வாளர் பணிக்கான Test 9 ஆதவன் அகாடமி வழங்கும் இரண்டாம் நிலை காவலர் (pc constable) மற்றும் சார்பு ஆய்வாளர் (taluk si) பணிக்கான தேர்வு நிலை 9-யை எழுதி பயிற்சி பெற்று பயனடையுங்கள். இந்த Testயை பயிற்சி செய்யும் வகையில் PDF வடிவில் கீழேயுள்ள லிங்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.… Continue Reading

0

TNUSRB PC Constable/ Taluk SI Exam Model Question Paper – Test 8

இரண்டாம் நிலை காவலர் மற்றும் சார்பு ஆய்வாளர் பணிக்கான Test 8 ஆதவன் அகாடமி வழங்கும் இரண்டாம் நிலை காவலர் (pc constable) மற்றும் சார்பு ஆய்வாளர் (taluk si) பணிக்கான தேர்வு நிலை 8-யை எழுதி பயிற்சி பெற்று பயனடையுங்கள். இந்த Testயை பயிற்சி செய்யும் வகையில் PDF வடிவில் கீழேயுள்ள லிங்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.… Continue Reading

0

TNUSRB PC Constable/ Taluk SI Exam Model Question Paper – Test 7

இரண்டாம் நிலை காவலர் மற்றும் சார்பு ஆய்வாளர் பணிக்கான Test 7 ஆதவன் அகாடமி வழங்கும் இரண்டாம் நிலை காவலர் (pc constable) மற்றும் சார்பு ஆய்வாளர் (taluk si) பணிக்கான தேர்வு நிலை 7-யை எழுதி பயிற்சி பெற்று பயனடையுங்கள். இந்த Testயை பயிற்சி செய்யும் வகையில் PDF வடிவில் கீழேயுள்ள லிங்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.… Continue Reading